top of page
jiejuefangan-01.jpg
摄图网_500695809_服装店内衣架上的女装(非企业商用).jpg

​电 商

jiejuefangan-02.jpg
F79A8954.jpg

客户案例

通栏底图new(1).png

释放仓储作业潜能 

2

​免费试用

Group 5备份.png

FlexGalaxy 云服务平台账号

Group 9 Copy备份.png
cooperation备份.png

多至4台自主移动机器人

现场部署及咨询

bottom of page